طراحی و چاپ نشریات و مجلات

صفحه ی نمونه کارهای نشریات در کانون تبلیغاتی ایلیا

نشریه یک محتوای ادواری است که در فواصل زمانی مشخص منتشر میشود. گروه ایلیا طی بیش از دو دهه فعالیت نشریات زیادی را طراحی، منتشر و چاپ کرده که شامل نشریات هفتگی تا گاهنامه های ادواری بوده است.

این گروه افتخار طراحی و چاپ نشریات زیر را داشته است: هفته نامه خبر ورزشی اصفهان، ناجیان (آتش نشانی تهران)، شمس (شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی)، پیام (نظام مهندسی تهران)، گزارش (نظام مهندسی فارس)، گنجینه (نظام مهندسی یزد)، اکباتان (نظام مهندسی همدان)، هفت خوان (نظام مهندسی سیستان و بلوچستان)، پاتاق (نظام مهندسی کرمانشاه)، گام نخست (نظام مهندسی چهارمحال و بختیاری)، خبرنامه نظام مهندسی معدن اصفهان، خبر ورزشی ویژه اصفهان، تکا نشر، انبوه سازه، پگاه خوزستان، بهار پارسه، دانش دامپروری، نو اندیش فارس، نگرش، پیام آب و فاضلاب، نشریه داخلی شرکت خودرنگ، احیا سپاهان،شهروندارشد،خبرنامه پلی اکریل، اتاق اصفهان، پرستاری امروز، انسان راه وسیله، ارم، سالمند، شهروند ارشد، آسوده ماوی و ….

برخی از نمونه کارهای نشریات و مجلات