لوگوی کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا

طراحی و چاپ کتاب

فرهنگ مکتوب یکی از معیارهای رشد فرهنگی در جوامع مختلف می باشد. چاپ کتاب و نشریات مختلف در یک کشور با توسعه یافتگی آن کشور همیشه رابطه مستقیم داشته است.گروه تبلیغاتی ایلیا نیز با سرلوحه قرار دادن این اندیشه سعی بر آن داشته تا در کنار فعالیت‌های اقتصادی در زمینه فرهنگ مکتوب نیز گام‌های موثری بردارد. چاپ کتابهای مختلف در زمینه های علمی ،فنی و ادبی و تولید و چاپ کتابهای کودک با مضامین آموزشی از ازافتخارات ارزشمند این مجموعه است.

چاپ کتابهای آموزشی، طراحی کتاب، تصویر سازی کتاب کودک، ویرایش کتاب، گرفتن مجوز کتاب و ثبت کتابخانه ملی کتاب از خدمات این گروه می باشد.انتشارات ایلیا در زمینه کتابهای فنی مهندسی، کتابهای معماری، کتابهای رمان، کتابهای تاریخ، کتابهای ورزشی، کتابهای شعر و ادبیات، کتابهای آموزشی، کتابهای پزشکی، مامایی و پرستاری فعالیت کرده است.در این میان تهیه و تدوین ده مجموعه داستان برای کانون غنچه‌های هلال ایران، کتاب قوانین داوری و کتاب های لیگ برتر فوتبال و همچنین کتابهای فنی و ادبی شاخص می باشد.

برخی از نمونه کارهای طراحی و چاپ کتاب