لوگوی کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا

فیلمبرداری

صفحه ی نمونه کارهای فیلمبرداری کانون تبلیغاتی ایلیا

ارائه یک فیلم از کارخانه و خط تولید نزدیک کردن مخاطب به فضای تولید است در گذشته ارائه فیلم های صنعتی به کارخانجات بزرگ اختصاص داشت اما با گسترش دستگاه های دیجیتال گجت ها و شبکه های اجتماعی اکثرا بیشتر کسب و کارها با ارائه فیلم، فضای حاکم بر تولید و فروش خود را جذاب تر ساخته اند.

بخش فیلمبرداری کانون تبلیغاتی ایلیا با متد روز و استفاده از تجهیزات پیشرفته، ساخت تیزر، فیلم صنعتی و تبلیغاتی را جهت شرکت ها و صنایع مختلف انجام میدهد.

برخی از نمونه کارها