لوگوی کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا

چاپ دیجیتال

سفارش چاپ دیجیتال در کانون تبلیغاتی ایلیا

با ظهور کامپیوتر در نیمه دوم قرن بیستم و کاهش چشمگیر تیراژ کارهای چاپی، عرصه برای ایجاد صنعت جدیدی از چاپ اغاز شد صنعتی که در آن ماشین آلات چاپ بسیار کوچک و به صورت مستقیم از کامپیوتر صفحات دلخواه را چاپ نماید.

سرعت عمل، امکان چاپ در تیراژ کم، کیفتی مطلوب و عدم نیاز به تهیه زینک از مزایای چاپ دیجیتال است و در حال حاضر مطلوب ترین روش برای انجام سفارشات با تیراژ پایین می باشد.

برخی از نمونه کارهای چاپ دیجیتال