• 8:10 - 13
  • 8:10 -13 14 -17

تماس با ایلیا

  • اصفهان،خیابان هشت بهشت غربی ، مجتمع افاق ،طبقه 4 ، کانون آگهی و تبلیغات ایلیا
  • 32665602(031)

  • iliyagrp@gmail.com

شنبه – چهارشنبه:۱۴:۰۰-۱۷:۰۰ , ۰۸:۱۰ – ۱۳:۰۰

پنجشنبه ۰۸:۱۰ – ۱۳:۰۰

اصفهان هشت بهشت غربی
حدفاصل گلزار و بزرگمهر , مجتمع آفاق , طبقه۴
کدپستی : 8154865773