لوگوی کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا
لوگو کانون تبلیغاتی ایلیا

ساعات کاری کانون تبلیغاتی ایلیا

۰۸:۳۰ الی ۱۳ و ۱۴ الی ۱۷

۰۸:۳۰ الی ۱۳

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، حدفاصل بزرگمهر و گلزار، مجتمع آفاق ،طبقه چهارم، کانون آگهی و تبلیغات ایلیا

۳۲۶۶۵۶۰۲-۳ (۰۳۱) | ۳۲۶۶۹۳۳۱-۳ (۰۳۱) | ۳۲۶۶۵۱۱۶ (۰۳۱) | ۳۲۶۶۵۱۱۱ (۰۳۱)

  مدیر فروش: داخلی18| مدیر دیجیتال مارکتینگ: داخلی23| مسئول دفتر: داخلی12-11| مدیر اجرا: داخلی20| مدیر طراحی: داخلی15| مدیریت: داخلی25 و 26

تلفکس: 32665602 (031) داخلی 29

info@iliyagrp.com

iliyagrp.ir@